Omtrent 4 mil fra Tromsø ligger Kattfjord. En vakker naturperle, skjermet av fjell på yttersia av Kvaløya. Kattfjord har flere små bygder som sammen ønsker å skape vekst og utvikling.

Denne nettsiden er et av bygdas møtesteder, og også en informasjonskanal for de som ønsker å finne mer ut om stedet. Kattfjord Utviklingslag drifter nettsiden, og vi ønsker at den skal være en aktiv portal der både lag og foreninger, samt bygdas befolkning, publiserer nyheter og aktuelle saker for fellesskapet.

Har du en nyhet til nettsiden  kan du sende den via e-post eller ringe den inn til en i styret.

Nyheter

HØRING beitebruk Tromsø kommune

The following is an excerpt. Tromsø kommune har laget en beitebruksplan og vil ha innspill til denne. Send dine innspill til utviklingslaget på epost innen 20.juni 2019: post@kattfjordutviklingslag.no Her finner du planen: 1-BEITEBRUKSPLAN 2019

Folkemøte med Lerøy Aurora

The following is an excerpt. Det blir folkemøte med representanter fra Lerøy, mandag 6. mai 2019, kl. 18.00, på Arken. Alle er hjertelig velkomne. Det blir kaffe og litt å bite i, samt mulighet til å stille spørsmål.

Siste nytt om grustaket i Nordfjordbotn

The following is an excerpt. Utviklingslaget har avdekket at det har vært tatt ut masser i grustaket uten tillatelse, og gjorde derfor en henvendelse til Direktoratet for mineralforvaltning tidlig i 2019. Direktoratet har nå svart oss, og vi