Det inviteres til folkemøte i anledning oppstart av planarbeid i forbindelse med at ENAS AS ønsker å etablere et massedeponi for bunnaske fra forbrenningsanlegget på Tromsøya, i grustaket i Kattfjord.

Det vil bli informert om planene, og om prosessen fremover, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.  Det vil møte representanter fra ENAS AS, Rambøll og Tromsø kommune.

Vi oppfordrer befolkningen i fjorden til å møte!

Tid og sted

Mandag 29. mai kl. 19.00 Bygdeheimen på Sjøtun

Dokumenter

Foto: Nordre Kattfjord Grunneierlag