Alle sambygdinger!

Nå bør vi engasjere oss og gi tilbakemeldinger på hvorfor vi ikke vil at ENAS skal etablere deponi av bunnaske i grustaket i Nordfjordbotn! Frist for tilbakemeldinger direkte til Rambøll er 30.juni 2017.

Hvordan: Send en mail med dine saklige argumenter til utviklingslagets epost post@kattfjordutviklingslag.no eller direkte til Rambøll på epost firmapost.tromso@ramboll.no

NB! Utviklingslaget har styremøte 28. juni 2017 og vil da samle opp alle innkomne argumenter. Så frist for å sende til utviklingslaget vil være 27.juni 2017.