Under «les mer» finner du invitasjon og nærmere orientering om St.Hansfeiringen på Bygdeheimen