NVE har invitert til folkemøte den 31. august kl. 19 på Bygdeheimen hvor de vil informere om søknad om konsesjonsendring om adkomstveg til Kvitfjell/Raudfjell Vindkraftverk fra Sørfjorden.

Aktuelle dokumenter og også selve søknaden om endring finner du på NVE sine sider.

Du kan også bruke lenken:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=90&type=A-1,A-6

Dette er en svært viktig sak for hele Kattfjordbygda, da alle vil bli berørt dersom vegen opp til vindkraftanlegget skal gå opp Sørfjordalen.

Vi oppfordrer derfor alle som kan om å møte opp.