Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer:

Folkemøte om ny adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk

  • Bygdeheimen på Sjøtun
  • Torsdag 31. august 2017 kl. 19:00

NVE har mottatt søknad om konsesjonsendring for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Endringen innebærer ny adkomstvei fra Sørfjorden til Sandhaug og videre inn i planområdet. Det søkes om å benytte eksisterende moloanlegg i Sørfjorden/Sjøtun for ilandføring av turbinkomponenter.

På møtet vil aktøren orientere om de omsøkte endringene, mens NVE vil orientere om den formelle behandlingen av søknaden.

Dokumentene til saken er lagt til offentlig ettersyn hos Tromsø kommune og er tilgjengelege på www.nve.no/vindkraft. For nærmere opplysninger, kontakt NVE v/ Sissel Jakobsen på tlf. 22 95 90 98.

Merknader til prosjektet sendes elektronisk til nve@nve.no innen 4. oktober 2017.

Vel møtt!