Invitasjon til orienteringsmøte

Lerøy Aurora AS er et havbruksselskap som driver oppdrett av laks i ditt nærområde. Vi bestreber oss på å produsere miljømessig bærekraftig og sosialt ansvarlig og har av denne grunn valgt å sertifisere selskapet etter verdens beste og strengeste miljøstandard for ansvarlig og bærekraftig havbruk – ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Vi ønsker en åpen og god dialog med lokalsamfunnene vi driver i og inviterer derfor til et informasjons- og dialogmøte på Bygdeheimen på Sjøtun 13.september kl 19.

På møtet vil vi fortelle litt om hvem vi er og om driften vår i deres nærmiljø.

 • Hvilke ringvirkninger gir vår drift for regionen og for ditt lokalsamfunn
 • Hvordan påvirker vi miljøet der vi produserer. Temaer som blir tatt opp:
  • Utslipp av næringssalter
  • Miljøundersøkelse på lokalitet og i fjordsystemet
  • Lakselus
  • Rømming
  • Antibiotika / medisin
 • Produksjonsresultater
 • Hvilke fremtidsplaner har vi i ditt nærområde
 • Vi svarer på spørsmål

Møtet er åpent for alle og vi håper flest mulig har interesse for og anledning til å komme.

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Hjertelig velkommen.

 

Lerøy Aurora AS

Hugo Nilsen Driftssjef