Kommunestyret og administrasjonen i Tromsø kommune har lyttet til lokalbefolkningen i denne saken! Et enstemmig kommunestyret gikk i dag imot foreslått endring av vegtrasè  til Kvitfjell og Raudfjell vindraftverk. De mener – på lik linje med befolkningen i Kattfjord – at anleggsvegen ikke kan gå fra Kattfjord, men fra Buvika som det tidligere er gitt tillatelse for. Vi er svært glad for dette vedtaket!!