20171027 Varsel om grave- og sprengningsarbeid

Fredag mottok Kattfjord utviklingslag dette dokumentet kl 20:51.

Samme kveld kl 21:40 kom kontrabeskjeden:

Oppdatering på varsel:

Etter tilbakemelding i kveld utsetter vi sprenging til neste uke. Vi velger å respektere lokale forhold og innrømmer at varsel kom sent.