Kattfjord utviklingslag videreformidler følgende informasjon fra utbyggerne av vindkraftverket. Flott om dere alle sprer invitasjonen videre slik at så mange som mulig får vite om dette informasjonsmøtet:


På vegne av tiltakshaver for Kvitfjell og Raudfjell vindparker, ønsker vi å invitere lokale beboere, foreninger, myndigheter og presse m.m til informasjonsmøte torsdag 9.november, kl 18:00, på Bygdehuset på Sjøtun i Kattfjord. Dette er et åpent møte der alle som ønsker kan delta. Det er selvsagt begrenset hvor mange lokale e-post-adresser vi har, så vi setter pris på om dere som mottar denne videresender til naboer og bekjente.

Sammen med entreprenør Risa og vindturbinleverandør Siemens vil vi presentere planene, og da særskilt forhold rundt anleggstrafikk og transport fremover. Det vil bli anledning til spørsmål, kommentarer og innspill.

For spørsmål kan Stephan Klepsland nåes på tlf 46 86 98 43