Kom gjerne med innspill dere ønsker at vi skal videreformidle INNEN søndag 19.11 til post@kattfjordutviklingslag.no. Planene gjelder i denne omgang kun for selve anlegget oppe på fjellet:

«I henhold til begge konsesjoner skal det utarbeides en miljø-, transport og anleggsplan (MTA) og detaljplan som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. En MTA skal beskrive hvordan anlegget skal bygges og drives iht. den konsesjon som er gitt. Planen skal sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift av anlegget tar hensyn til krav satt i konsesjonen og miljøinformasjon som er kommet frem i konsesjonssøknaden. En detaljplan skal konkretisere utbyggingsplanen for vindkraftverket innenfor det konsesjonsgitte planområdet. Planen skal gi en teknisk beskrivelse av anleggene som skal bygges og ev. endringer sammenlignet med den utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i konsesjonsprosessen

Det vil i neste omgang utarbeides en plan for alt som skjer nede i Kattfjord:

«NVE vil gjøre oppmerksom på at tiltakshaver skal utarbeide en egen MTA-plan for transport gjennom Kattfjord, ilandføring i Nordfjordbotn og adkomstvei gjennom Sørfjordalen.»

Lenke til planene:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=90&type=A-1,A-6