Utviklingslaget deltok på møte hos Statens vegvesen fredag 17. november vedrørende bruk av FV862 på strekningen Nordfjordbotn – Kattfjord skole i fbm. utbygging av Kvitfjell og Raudfjell (søknad og vedtak om konsesjonsendring).

Møtet var initiert av Kattfjord Utviklingslag, med Rita Korsberg og Anita Winther som våre representanter. Til stede var også Rigmor Thorsteinsen og Kjell Vang fra
Statens vegvesen, og fra Tromsø kommune deltok Jarle Heitmann (formannskapet), Mona Yri
(rådgiver for kommuneoverlegen) og Roy Fossum (Byutvikling).

Møtet bidro både til å få kartlagt Statens vegvesen sitt syn på bruken av FV862, og vi fikk utvekslet informasjon om saken.

Både Kattfjord utviklingslag og Tromsø kommune har sendt inn klage på vedtaket til NVE.

Les også: Fylkesmannen har klaget på at anleggsarbeidet er i gang på Raudfjell og Kvitfjell og har bedt om at det stoppes. (iTromsø)


I kveld mandag 20. november er det kommet svar fra NVE, og her sier man blant annet at Kattfjord utviklingslag ikke har rettslig klageinteresse i ekspropriasjonssaken:

«Det er en forutsetning for å få en klage vurdert at klager er part i saken. I vedtak om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse er det kun direkte berørte grunneiere/rettighetshavere som er part i saken.
Fylkesmannen i Troms og andre har også fremsatt klage på vedtak om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse. Etter vår vurdering er det bare Risten Turi Aleksandersen, Gerd Moe og Gudmund Moe som har rettslig klageinteresse i ekspropriasjonssaken. Fremsatt innsigelse fra Fylkesmannen i Troms og innkomne klager på vedtaket av 20.10.2017 er under behandling og vil snarlig oversendes Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.»

Les svaret fra NVE i sin helhet her >