Stephan Klepsland ønsker på vegne av tiltakshaver for Kvitfjell og Raudfjell vindparker, å invitere lokale beboere, foreninger, myndigheter og presse m.m til et nytt informasjonsmøte onsdag 29.november, kl 18:00, på Bygdehuset på Sjøtun i Kattfjord.

Videre skriver han de vil presentere utkast til MTA for adkomstløsninger, som da omhandler kaien i Nordfjordbotn, fylkesvegen og adkomsten opp Sjøtundalen.

For spørsmål kan Stephan Klepsland nåes på tlf 46 86 98 43

VEDLEGG