«Kattfjord utviklingslag har på vegne av de ca 200 innbyggerne i Kattfjord kjempet mot konsesjonsendringen for adkomstveien til vindkraftområdet, en endring som medfører at anleggsveien går gjennom vår bygd i stedet for opprinnelig planlagt fra Buvika.

Vi vil understreke at det ikke er vindkraftverket som er tema i denne saken, kun endring av adkomstvei. Historisk ble Kvitfjellet vindkraftverk godkjent i 2002 med adkomst fra Buvika. Da det ble søkt om konsesjon til Raudfjell vindkraftverk, var ett av hovedargumentene at felles veg fra Buvika ville gjøre tiltaket lønnsomt. Dette er en sak som har pågått i snart 20 år. I alle disse år har det alltid vært snakk om adkomst fra Buvika, sist i MTA-plan godkjent av NVE så sent som 31.5.2016. …»

Les hele innlegget i Nordlys sin nordnorsk debatt →