Da har NVE oversendt innsigelser og klager de har mottatt på endringen av konsesjonen til OED.

 

Vedlagt følger dokument 200701246-210 Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk – Oversendelse av innsigelse og klager på NVEs vedtak om konsesjonsendring, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse fra NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

Dokumentet kan lastes ned her (pdf)