Årsmøte i B/L Vårglimt i Bygdeheimen , søndag 28.01.18 kl 19.00            _______________________________________                                                                     

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
  • Styrets årsberetning for 2017 (legges frem på årsmøte)
  • Regnskap for 2017
  • Arbeidsplan for 2018
  • Innkomne saker
  • Valg i henhold til vedtekter.

Saker til punkt 5. må sendes til lagets e-post adresse vaarglimt@gmail.com innen 1.uke før årsmøtet.

Det blir enkelt servering under årsmøte.

Velkommen.
Sjøtun 08.01.18
For styret i «VÅRGLIMT»

Victoria Berglund, Leder