Stephan Klepsland vil på vegne av vindkraftverk-utbyggerne innkalle til informasjonsmøte førstkommende mandag 18:00 på Bygdehuset.
Han beklager kort varsel, men det er på bakgrunn av at folk nok blir bekymret på grunn av avisartikler og Facebook-innlegg de siste par dagene.
Stephan kan nås på 46869843