Hva er viktige saker for oss i Kattfjord, og for vår kommune? Dette ber Tromsø Høyre nå om innspill på, en glimrende mulighet for oss å slippe til ordet i lokalpolitikken.


  • 5 saker som utviklingslaget mener er viktige for eget bygdesamfunn
  • 5 saker som angår hele kommunen og som utviklingslaget har meninger om

Tromsø Høyre utarbeider i disse dager forslag til det som skal bli deres kommunevalgprogram for perioden 2019-2023. Programkomiteen er opptatt av å få innspill fra innbyggerne, næringsliv og organisasjonsliv i Tromsø samt – ikke minst – fra utviklingslagene når det gjelder områdene utenfor Tromsøya.


Har du meninger, engasjement eller bare noen tanker? Send dine innspill til utviklingslaget så er du med å sette retningen du også – det har betydning!

Vi må ha mottatt dine innspill på e-post senest en uke fra nå – den 24. april!

post@kattfjordutviklingslag.no