Vi har mottatt svar fra Olje og Energidepartementet på klagene angående bruk av Kattfjord-traseen ved utbygging av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Her kan du lese hele dokumentet:

Planendringssøknad Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk – klagebehandling