I år får vi støtte fra Tromsø kommune til søppelplukking i Kattfjorden og vi lar derfor lag og foreninger søke på denne potten. I tillegg velger utviklingslaget å doble beløpet slik at summen totalt blir på 10.000,- kroner.
Det er 4 roder det kan søkes på:
  1. Vasstrandvegen
  2. FV852 fra krysset Nordfjordbotn til skolen
  3. FV852 fra og med skolen til skilt Sandneshamn
  4. FV852 fra skilt Sandneshamn til tunellen

Søknaden må være utviklingslaget i hende innen 29. mai 2018 via epost til post@kattfjordutviklingslag.no

PS. Tips gjerne alle du tror kunne tenke seg en slik rode!