Stephan Klepsland, på vegne av utbygger, inviterer til informasjonsmøte på Bygdeheimen på Sjøtun tirsdag den 10. juli klokken 19.00

Tema for møtet er trafikksituasjonen i sommer i forbindelse med anlegget på Kvitfjell/ Raudfjell.