I en e-ost fra Tromsø kommune får vi vite følgende:


Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 1. september 2018.

Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på
Regionalforvaltning.no. Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.

Tromsø kommune
Jan Arvid Holmgren, mobil 403 22 000
Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no