Rammer distriktsbarnehagene

37 kilometer unna barnehagen sitter de som bestemmer. De har de behov for å spare penger. Det kan gå ut over Kattfjord barnehage. Barnehagen ble pussa opp i 2015,

Nå foreslår kommunen nok en gang å legge ned barnehagen til Lukas og de andre barna (+ sak) →