Dette er et åpent møte der alle som ønsker kan delta. Invitasjonen lyder som følger:

Agenda:

  • Oppdatering om anleggsarbeidene på fjellet, i Nordfjordbotn og ved Sjøtun
  • Informasjon vedrørende drikkevann, herunder overvåkning av vann, Brensholmen vannverk, Buvika vannverk
  • Anleggstrafikk og kommende transport av transformatorer
  • Ringvirkninger av utbyggingen av Nordlys Vind på Kvaløya

Det blir spørsmål og svar etter hvert hovedpunkt.

Dersom noen ønsker «personlige» møter med noen av oss, ber vi dere om å melde ifra om dette på forhånd. Vi tar gjerne også imot tips om andre saker dere ønsker informasjon om. Si helst ifra innen mandag kveld.

Fra utbyggers side vil blant annet følgende personer delta:

  • Stephan Klepsland, Knut Bakkemo og Tor Bjarne Olsson på vegne av Nordlys Vind (Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS)
  • Peter Petersen, Siemens
  • Representant fra Risa

Mvh,

Stephan Klepsland

+47 46 86 98 43