Melding fra utbygger av Kvitfjell og Raudfjell vindparker:

Det vil i perioden mellom mandag 24 til onsdag 26 september bli tre transporter av trafoer på FV 862, fra kaien på Sjøtun til krysset ved Kattfjord skole, dvs ca. 1200 m på offentlig veg. Hver av de tre transportene vil ta ca. 15 minutter å gjennomføre, hvor det må påregnes at vegen er stengt/ delvis stengt. Transportene er planlagt til «midt på dagen» for å unngå ulemper når folk skal til og fra jobb/ skole. Det vil være følgebil fra Statens Vegvesen.

For informasjon, kan man ringe til Peter Petersen på + 45 3037 4545, eller skrive e-post til: peter.petersen@siemens.com