Kvitfjell-Raudfjell Vindpark Oppdatering

  • Veibygg går veldig bra (se kart). Kvitfjell er den som er længst fremme, der starter man med at bygge møllerne. På Raudfjell er man også godt med men der pågår mindre aktivitet som på Kvitfjell.
  • 33 Fundamenter er støpt ferdig. Der er planlagt en del for støp neste uke og der vil derfor være mere transport av beton.
  • Transport af de 3 trafoer nede fra Sjøtun og opp på fjellet for 2 uker siden gik veldig bra, dette var en milestone nået for projektet. Vi takker for tålmodigheten og undskylder for den tid man har måttet vente når vi kjørte på 862 veien!
  • Der holdes på med at bygge de to trafo stationer + koplingsstation ferdig hurtigst muligt, så når sneen sætter ind, kan man arbeide indenfor.
  • Servicebygningen som ligger på Raudfjell vet siden av trafobygningen er nu i gang med at blive bygget og vil være langt fremme i løpet av de neste 3-4 uker.

Veiutbyggingen på Kvitfjell og Raudfjell

With best regards,
John Witt
Site Manager

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S