Troms fylkeskommune – Kunst og kulturformidling informerer:


Hei alle!

Denne eposten inneholder to tips: ett om universell utforming – og ett om penger:

Universell utforming

Det er kommet en ny/ oppdatert norsk standard (mai 2018) om universell utforming. Det er Del 1 som er særlig aktuell fordi den handler om blant annet publikumsbygg. Det er gått oppfordring til kultur og teknisk avdeling i alle kommuner i Troms om å skaffe denne, så det kan være et tips å høre om dere får kikke i deres utgave, før dere eventuelt går til innkjøp av en selv, koster ca 1000,-

NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk, Del 1: Arbeids –og publikumsbygninger.

Lenke til mer info om standarden: 

https://www.standard.no/fagomrader/arbeidsmiljo-og-hms/universell-utforming/universell-utforming-av-byggverk/

Så var det pengene;

Sparebanken Nord-Norge lanserte i forrige uke sitt store samfunnsløft, hvor blant annet ARENA er ett av de fem hovedløftene / satsningsområdene. Dette gir store muligheter for lag og foreninger, og alle andre arena-eiere i Troms – sjekk ut arenasatsingen og de fire andre områdene og søk, det er flere millioner som skal ut allerede i år, nye millioner neste år, løpende frist hele året:

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html

Ta kontakt med oss og bruk gjerne ressursbanken med prosjekterfaringer og tips om arenautvikling i Troms, som Rom for kultur kontinuerlig bygger opp!

Rom for kultur:

http://romforkultur.tromsfylke.no/  –   http://romforkultur.tromsfylke.no/kontakt/

Vennlig hilsen

Anne Mette Sætra
Rådgiver kultur
KUL Kunst og kulturformidling
Troms fylkeskommune