Fylkestinget i Troms har vedtatt at det ikke lenger skal være 234 soner i fylket. Tallet reduseres til 11, noe som i praksis betyr billigere bussreiser for mange reisende.

«Enklere system

Det har vært viktig å definere et sonesystem som er enkelt å forstå. Derfor er kommunegrenser en egnet måte å dele dette inn, heter det fra fylkeskommunen. For de aller fleste vil den viktigste endringen være at man kan reise lenger i sone 1, sammenlignet med tidligere. Det har ikke vært et mål å dele inn sonene i like store regioner eller antall innbyggere, men bygger mer på reisemønster og hvilke kommuner som naturlig hører sammen.»

Mye rimeligere fra Kattfjord?

Kattfjord-Nytt tenker at med den nye prisen på 30-dagerskort (740,-) blir prisen 34,- pr. arbeidsdag tur/retur (22 arbeidsdager).

LES SAKEN I iTROMSØ →