Årsmøte holdes på Bygdeheimen på Sjøtun, og vi deler innkalling og årsmøtepapirer senest 14 dager før møtet – d.v.s. uke 4.

Utviklingslagets årsmøte er vår høyeste myndighet, og avholdes søndag 10. februar 2019.

Årsmøtet er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme!

Alle beboere i Kattfjord-bygdene er medlem av Kattfjord utviklingslag. Medlemmer kan sende inn forslag på saker til årsmøtet. Husk at disse skal være konkrete og ferdig formulert.Ifølge våre vedtekter må saker meldes INNEN 20. JANUAR

Årsmøtet velger også medlemmer til styret, valgkomité og revisorer, send gjerne inn navneforslag på personer til formelle verv. Valgkomiteen vil behandle alle innkomne forslag før årsmøtet.

Har du saker til årsmøtet eller innspill til noe du mener er viktig for bygda og som utviklingslaget kan ta tak i?

Bruk e-post post@kattfjordutviklingslag.no