Olje- og energidepartementet har i dag tatt til følge klagene på NVEs vedtak om forlenget frist for byggingen av Sandhaugen vindkraftverk i Tromsø.

Les pressemeldingen her