«Hovedstyret» er overordnet utviklingslagene i Tromsø kommune. Kattfjord utviklingslag vil fra nå dele referatene fra Hovedstyrets møter slik at alle som vil kan følge med i hvilke saker det arbeides med og hvordan.

Øyvind Rasmussen er utviklingslagenes administrative kontakperson i kommunen, han deltar på Hovedstyrets møter sammen med 5 representanter valgt fra ulike utviklingslag på Hovedstyrets årsmøte. Årsmøtet holdes på Sommarøy Arctic Hotel fra 30. til 31. mars 2019.

Mer om utviklingslag på Tromsø kommunes nettsider →

20 utviklingslag i distriktet i Tromsø er frittstående, partipolitiske uavhengige foreninger som skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i styret.

Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne vedtekter.