Se søknad. Har du noe imot dette, så send en epost til utviklingslaget innen 17.mars 2019: post@kattfjordutviklingslag.no

KATTFJORD, 174_6 OG 174_8 – HØRING -OPPFØRING AV BRO I TILKNYTNING TIL SKILØYPE