Utviklingslaget har avdekket at det har vært tatt ut masser i grustaket uten tillatelse, og gjorde derfor en henvendelse til Direktoratet for mineralforvaltning tidlig i 2019.

Direktoratet har nå svart oss, og vi legger ut det svaret vi fikk her:

Brev fra DFM