Kan du eller noen du kjenner hjelpe til?

Tiden med at foreldrene til ett eller to klassetrinn ved Kattfjord skole arrangerer 17. mai er forbi. De store elevene som tok arrangementet for å tjene penger til klassetur er nå på Brensholmen, og de minste klassetrinnene har ikke samme behov for penger. Små-trinnet består i tillegg av så få elever akkurat nå, at selv om «hele skolen» bidrar er foreldregruppa minimal, og det at de samme foreldrene skal være ansvarlige år etter år er lite fleksibelt og ikke en veldig god løsning for bygda vår. Vi trenger å tenke nytt framover, og er foreløpig i dialog med Bygdelaget angående dette.

I første omgang ber vi om litt hjelp til å komme i mål med årets arrangement. Kan du bidra med noe av følgende så hjelper du til å bevare 17. mai-arrangementet på Sjøtun!
Det er flere ulike ting du kan bidra med:
  • Bake ei kake til kakebordet
  • Gi en premie til lotteriet
  • Ta ei kafé-økt
  • Arrangere en aktivitets-lek for barna
  • Hjelpe til å rydde
Håper så mange som mulig kjenner på at dette er viktig og hyggelig og tar kontakt for å hjelpe til.
Foreldregruppa ved Kattfjord skole
ved FAU styret