Tromsø kommune har laget en beitebruksplan og vil ha innspill til denne.

Send dine innspill til utviklingslaget på epost innen 20.juni 2019:

post@kattfjordutviklingslag.no

Her finner du planen:

1-BEITEBRUKSPLAN 2019 – 2024