Kategorier
Aktuelt

Årsmøte Vårglimt 02.02.2020 kl 18

 

Innkalling til årsmøte i B/L»VÅRGLIMT»

Bygdeheimen Sjøtun, søndag 02.02.20 kl 18.00

 

  1. Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

  1. Styrets årsberetning for 2019 (legges frem på årsmøte)
  2. Regnskap for 2019 og forslag til budsjett 2020
  3. Arbeidsplan for 2020
  4. Innkomne saker
  5. Valg i henhold til vedtekter.

Saker til punkt 5. må sendes til lagets e-post adresse vaarglimt@gmail.com innen 1.uke før årsmøtet.

Det blir enkelt servering under årsmøte.

 

Velkommen.

Sjøtun 19.01.2020

For styret i «VÅRGLIMT»

 

Therese, Sekretær