Kategorier
Aktuelt

Årsmøte Kattfjord utviklingslag 28.februar 2021

Utviklingslaget avholder årsmøte 28.februar 2021. Vi kommer tilbake med tidspunkt og sted.

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret på epost innen 10.februar 2021.

post@kattfjordutviklingslag.no

Endelig innkalling med saksliste vil foreligge senest 14.februar 2021.

Styret