Utviklingslaget avholder årsmøte 28.februar 2021. Vi kommer tilbake med tidspunkt og sted.

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret på epost innen 10.februar 2021.

post@kattfjordutviklingslag.no

Endelig innkalling med saksliste vil foreligge senest 14.februar 2021.

Styret