Minner om årsmøte Kattfjord utviklingslag 28.februar 2021 i Skigarasjen kl 18.

På grunn av restriksjonene, må de som vil delta på møtet, melde seg på. Påmelding pr sms til Anita på telefon 971 51 887 innen 24.februar 2021.

Vi vil, om interessen er tilstede, avholde møtet også digitalt. For å oversikt over dette, er det fint med tilbakemelding innen 24.februar 2021 på epost: post@kattfjordutviklingslag.no

Innkalling til årsmøte og årsberetning for KUL 2020