Ekstraordinært årsmøte er berammet til 30.mai 2021.                                                               

Fysisk møte i Skigarasjen kl 18. Digitalt møte på Teams samtidig. Påmelding for begge møter innen 29.05.21.kl 20 til: post@kattfjordutviklingslag.no eller en sms til leder på 97151887.

Sak: Endelig vedtak om nedlegging av Kattfjord utviklingslag

Om du vil at utviklingslaget skal bestå, er dette siste sjanse til å vise din interesse.