Hjertestartere i Kattfjord

I Kattfjord finnes 3 hjertestartere utplassert:

1. På Skigarasjen i Sørfjorden

2. På Lerøy Landbase i Sandneshamn/Bogen

3. På Lauklines

Beredskapsplan for Kattfjordområdet

 • Ved brystsmerter 
 • Når pasienten slutter å puste 
 • Eller andre ulykker

Dette gjør du:

 1. Ring 113
 2. Ring en kontakperson i ditt område (liste under)
 3. Dersom personen har sluttet å puste, start hjerte-/lungeredning med: 
  • 30 hjertekompresjoner
  • 2 innblåsinger
  • Gjenta inntil hjelp kommer

Personene på telefonlista har kompetanse i hjerte-/lungeredning og bruk av hjertestartere, som medbringes når noen av disse blir tilkalt.

Telefonliste oppdatert pr.  22.12.2022

Kontaktpersoner på Sjøtun:

Odd Olsen / Taxi91 84 33 55 
Tone-Mette Yttergård99 37 08 89
Svanhild Dalberg90 14 45 88
Magnus Seiness90 68 78 71
Ronald Andersen48 07 76 84
Rune Svendsen97 14 82 25
Almar Nordby98 69 24 33
Kato Henriksen91 57 27 91

Kontaktpersoner i Sandneshamn:

Tove Johansen99 46 06 09
Hermod Olsen97 65 89 88
May-Karin Hansen91 18 89 63
Lill Andresen91 86 46 76
Jon Arne Jørgensen92 02 06 85
Steffen Hansen99 63 84 35
Robert Christensen41 61 51 73

Kontaktpersoner i Nordfjord:

Virve Ravolainen92 22 35 04
Steinar Olsen41 76 25 85
Hanna Nilsen47 45 50 44