Omtrent 4 mil fra Tromsø ligger Kattfjord. En vakker naturperle, skjermet av fjell på yttersia av Kvaløya. Kattfjord har flere små bygder som sammen ønsker å skape vekst og utvikling.

Denne nettsiden er et av bygdas møtesteder, og også en informasjonskanal for de som ønsker å finne mer ut om stedet. Kattfjord Utviklingslag drifter nettsiden, og vi ønsker at den skal være en aktiv portal der både lag og foreninger, samt bygdas befolkning, publiserer nyheter og aktuelle saker for fellesskapet.

Har du en nyhet til nettsiden  kan du sende den via e-post eller ringe den inn til en i styret.

Nyheter

KATTFJORD RASERES !!

The following is an excerpt. Med denne overskriften har Kattfjord utviklingslag sendt vårt innspill ang søknad om ny adkomstvei til Tromsø kommune, Fylkesmannen og media. Vi gjengir innspillet i sin helhet her:   Ang søknad om planendring,

«Snakk med ordføreren»

The following is an excerpt. Tirsdag 5. september kl 17-19 ved Kattfjord skole. Har du noe på hjertet? Har du en bekymring, en begeistring eller en idé til hvordan vi kan gjøre bygda og byen vår bedre? I samarbeid med Kattfjord utviklingslag