Omtrent 4 mil fra Tromsø ligger Kattfjord. En vakker naturperle, skjermet av fjell på yttersia av Kvaløya. Kattfjord har flere små bygder som sammen ønsker å skape vekst og utvikling.

Denne nettsiden er et av bygdas møtesteder, og også en informasjonskanal for de som ønsker å finne mer ut om stedet. Kattfjord Utviklingslag drifter nettsiden, og vi ønsker at den skal være en aktiv portal der både lag og foreninger, samt bygdas befolkning, publiserer nyheter og aktuelle saker for fellesskapet.

Har du en nyhet til nettsiden  kan du sende den via e-post eller ringe den inn til en i styret.

Nyheter

Kattfjord utviklingslag vedtatt nedlagt

The following is an excerpt. Årsmøtet til utviklingslaget 28.februar 2021, vedtok å legge ned laget. Dette på bakgrunn av at det de siste årene, har vært svært vanskelig å få med noen til å jobbe for laget. Vedtektene ivaretar en

17.mai i Kattfjord

The following is an excerpt. Hei alle sambygdinger. I år er et annerledes år og dermed også annerledes 17. mai. Men vi kan jo ikke la dagen gå forbi i stillhet? Hva med å lage et tog med biler, korpsmusikk strømmende ut av anlegget i bilen og

Nordlys Vind inviterer til dialogmøter

The following is an excerpt. Velkommen I uke 3/2020 ble det gjennomført informasjonsmøter på Bygdeheimen i Kattfjord og på Sommarøy Arctic hotell. I etterkant av disse møtene ønsker Nordlys Vind å være tilgjengelig for en prat. Har du

Info fra Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag

The following is an excerpt. På grunn av lav rypebestand jobber Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA for å få ned rev og rovvilt bestanden i område. Utmarkslaget har derfor lagt ut for salg jaktkort i vinter, for jakt på rev og annet rovvilt. De