Søndagstur i november til skihytta

Foto: Turid W. Uteng