Bogdalen

Bogdalen strekker seg drøye 4,5 kilometer innover landskapet fra bebyggelsen. Dalen splitter fjellmassivet Kvitfjell/Rødfjell. Langs Bogdalen renner Bogdalselva hvor det er mulig å fiske ørret, men når elva er på sin laveste vannstand om sommeren skaper det vanskeligere forhold for de som måtte forsøke seg. Fjellsidene ned mot Bogdalen er populære jaktområder for rypejegere. Det foregår også storviltjakt etter elg i området, noe man kan se på at det lokale jaktlaget har etablert en lavvo innerst i dalen. Opp gjennom Bogdalen er det fine forekomster av sopp og bær.

Veivalg
For å finne inngangen til Bogdalen kjører man gjennom hele Sørfjorden og videre til Sandneshamn-området, hvor kjøretøy kan parkeres før man beveger seg oppover dalen. Det er for eksempel flott å gå langs elven. Terrenget i dalen er stort sett lettgått, men det forekommer myrområder som gjør at det kan være lurt å bruke vanntett fottøy.

Tips
En flott tur kan være å gå innover langs Bogdalen til man kommer på fjellplatået hvor utsikten åpner seg mot Malangen. Derfra kan man velge om man vil bevege seg mot Kvitfjell eller Rødfjell i et lettgått terreng med strålende utsikt.