Bygdelaget Vårglimt har avviket sitt årsmøte. Årsberetning for 2013 ligger under dokumenter