Les vedlagte nyhetsbrev – masse god informasjon fra bygdelaget om aktiviteter.

Vårglimt – nyhetsbrev august 2016