Finnkollen

Finnkollen reiser seg 687 meter opp fra havet på østsiden av Sørfjorden. Fjellet utgjør hoveddelen av sone 1 i Sjøtun/Sandneshamn utmarkslags soneinndeling for jakt og fiske. Det er bestander av lirype og fjellrype rundt og på toppen av fjellet. Fra topp-platået av Finnkollen oppnår man en fantastisk utsikt ut over hele Kattfjorden, både Nordfjorden, Sørfjorden og utover mot Håja. På sørsiden av Finnkollen ligger Finnkollvatnet som inneholder ørret. Ørreten går også ned i Tverrelva og inn i Sørfjordelva.
Rutevalg
Finnkollen er forholdsvis bratt på vestsiden ned mot bebyggelsen i Sørfjorden. Toppen kan enklest nåes ved å starte fra Sørfjordbotn, gå cirka en kilometer innover Sørfjorddalen og skjære opp langs Tverrelva til man kommer til Finnkollvatnet. Derfra går man opp den relativt slake fjellsiden på sørsiden av toppen. Alternativt kan man gå opp langs Synnøvjordelva som renner ned i Nordfjorden, krysse over det relativt slette landskapet nord for fjellet og bestige nordsiden.

Tips
Finnkollen har en meget bratt østside inn mot Synnøvjordvatnet med et fall på nærmere 400
meter. I vinterhalvåret og utover våren bes turfolk være oppmerksom på hengeskavler