Nordre Kattfjord Grunneierlag

Et fantastisk friluftsområde kun 30 minutter fra Tromsø!
I nordre Kattfjord finner du et utall av muligheter for jakt og fiske. Her er et meget aktivt grunneierlag som jobber med å forvalte jakt og fiskeressursene som finnes der. De har egenhjemmeside hvor du kan finne mye informasjon om arbeidet de gjør. Jakt og fiskekort i Nordre Kattfjord kan også kjøpes via www.inatur.no

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag

Utmarkslaget jobber med å forvalte naturressursene i områdene rundt Sjøtun og Sandneshamn. Her er flotte muligheter for jakt av rype i fjellheimen. Området er delt inn i 3 soner. Finnkollen, Rødfjellet og Bogdalen/Kvitfjellet. Området er åpent for rypejakt, og du kan kjøpe jaktkort bare på www.inatur.no

Utmarkslaget forvalter også fiskeressursene innenfor sitt område. Her er to litt større elver: Sørfjordelva som renner ned Sørfjorddalen og Bogelva som renner ned Bogdalen. Det er også en rekke fiskevann i området.

I styret sitter:
Leder: Einar Mellomgård
Nestleder/kasserer: Mathias Moe
Styremnedlemmer:
Erik Solvang
Kai Morten Brox
Marco Dreager

For kjøp av fiskekort, kontakt:
Mathias Moe, Sjøtun – telefon 97 18 51 14
Erik Solvang, Sjøtun – telefon 776 43383