Nordfjordbotn

En fjordbotn med mange muligheter for fiske, sanking og bål i fjæra!

I det man med bil kommer kjørende ned fra Kattfjordeidet, og fjorden åpner seg utover, nærmer man seg straks Nordfjordbotn. Dette er innerst i den nordre delen av Kattfjorden, og et meget populært utfartsområde for tilreisende og lokalbefolkning.

I Nordfjorden og Nordfjordbotn foregår mye fiskeaktivitet. Især fiske etter sjøørret fra land har

blitt svært populært i og rundt fjordbotnen. Dette har med å gjøre at det er gode forhold for sjøørret i fjorden. Innerst i botn renner to elver ut. Det er Storelva og Sandelva. I Storelva går sjøørreten et stykke oppover i elva. I tillegg er det vanlig bekkørret, som hovedsakelig stammer fra Krokskarddalen. Sandelva, som renner ut like ved grustaket, kommer ned fra Kidalsvannet hvor det er både ørret og røye. Fiskekort kjøpes hos Nordre Kattfjord Grunneiarlag.
Strandområdet innerst i fjorden er svært populært for campere, sykkelturister og fiskere. Viktig for alle brukere av området at området ryddes og at søppel medbringes!Ellers byr Nordfjordbotn på gode forhold for bærplukkere og soppsankere.