Nordfjorden/Lauklines

Kattfjorden deler seg i to, med en arm sørover, Sørfjorden, og en nordøst, Nordfjorden. Denne fjorden strekker seg inn mot Kattfjordeidet der Storelva kommer ned i Nordfjordbotn.

Nordfjorden er omkranset av en rekke fjelltopper på begge sider, de høyeste toppene over 1000 moh. Fra Nordfjordbotn og innover i dalen ligger det kjente turområdet Kattfjordeidet, som særlig på vinterstid er et eldorado for folk som ønsker å stå bratt på ski. Fra Nordfjordbotn går det en dal nordover, Kråkskarddalen, med flere fiskevann. I fjellene på sørsiden er det også flere fiskevann. Du kan lese mer om dette på siden Friluftsliv. Ytterst i Nordfjorden ligger Lauklinesøya, som er fredet i hekketiden på grunn av et rikt fugleliv.

Det er spredt bebyggelse rundt hele fjorden, men mest på nordsiden i Nordfjordbotn og rundt Løvdal. På Lauklines, innenfor Lauklinesøya, ligger et tradisjonsrikt handelssted som nå drives som overnattingsted, med aktivitetstilbud og servering. En kilometer innenfor Lauklines ligger forsamlingshuset der det arrangeres samlinger i forskjellige samenhenger for innbyggerne.

I Nordfjordbotn ligger Kattfjord grustak og asfaltverk.

Synnøvjordelva stuper ned i Nordfjorden av Stian Olufsen
Synnøvjordelva stuper ned i Nordfjorden av Stian Olufsen